FANDOM


Chromosom 1Bearbeiten

Chromosom 2Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 2


Chromosom 3Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 3


Chromosom 4Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 4


Chromosom 5Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 5


Chromosom 6Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 6


Chromosom 7Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 7


Chromosom 8Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 8


Chromosom 9Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 9


Chromosom 10Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 10


Chromosom 11Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 11


Chromosom 12Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 12


Chromosom 13Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 13


Chromosom 14Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 14


Chromosom 15Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 15


Chromosom 16Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 16


Chromosom 17Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 17


Chromosom 18Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 18


Chromosom 19Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 19


Chromosom 20Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 20


Chromosom 21Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 21


Chromosom 22Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 22


Chromosom 23Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 23


Chromosom 24Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 24


Chromosom 25Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 25


Chromosom 26Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 26


Chromosom 27Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 27


Chromosom 28Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 28


Chromosom 29Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 29


Chromosom 30Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 30


Chromosom 31Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 31


Chromosom 32Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 32


Chromosom 33Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 33


Chromosom 34Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 34


Chromosom 35Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 35


Chromosom 36Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 36


Chromosom 37Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 37


Chromosom 38Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 38


Chromosom 39Bearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom 39


Chromosom XBearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom X


Chromosom YBearbeiten

Canis lupus familiaris: Chromosom Y